Orthodontistenpraktijd Deurne Logo

0493 32 14 44

Werkwijze

Eerste consult

Een eerste afspraak bestaat uit een gesprek met de orthodontist. Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden bekeken, eventueel foto’s gemaakt, de wensen van de patiënt doorgenomen en de behandeling besproken.

Afhankelijk hiervan wordt samen met u bepaald of er wel of niet zal worden gestart met de behandeling. Binnen onze praktijk vinden wij het erg belangrijk dat er vooraf een duidelijk advies wordt gegeven in een persoonlijk gesprek zodat het voor u duidelijk is hoe de eventuele behandeling eruit zal zien. De website vergelijkmondzorg.nl geeft u een overzicht van de vergoedingen voor orthodontie vanuit de aanvullende verzekeringen (geldend voor 2019).

Voordat eventueel vervolgafspraken worden gemaakt, worden de kosten van het onderzoek, de te plaatsen apparatuur en de behandelingskosten met u doorgenomen. Dit om u te informeren over alle aspecten van een orthodontische behandeling.

Er bestaat een wachtlijst van een half jaar De eerste afspraken kunnen op maandag, dinsdag en woensdagmorgen gemaakt worden. U blijft, gedurende de eventuele verdere behandeling, onder begeleiding van dezelfde orthodontist met wie u het eerste gesprek voert. Voor het maken van een eerste afspraak kunt u het aanmeldingsformulier invullen. Zodra er ruimte is zullen we u een afspraak toesturen.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de Orthodontist en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).