Orthodontistenpraktijd Deurne Logo

0493 32 14 44

Tarieven & vergoedingen

Tarieven Orthodontistenpraktijk Deurne

De tarieven die wij hanteren worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voordat een eventuele orthodontische behandeling wordt gestart, worden de kosten van het diagnostisch onderzoek en de te plaatsen apparatuur met u doorgenomen. Dit om u te informeren over alle aspecten van een orthodontische behandeling. De tarievenlijst van 2021 kunt u hier vinden. Wij geven voor aanvang van de behandeling een schriftelijke kostenbegroting mee.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Vergoeding van de orthodontische behandeling door zorgverzekeraars kunnen per verzekeraar en per aanvullend pakket sterk verschillen. Wij adviseren u zich van tevoren goed te informeren bij uw verzekeraar. Op www.vergelijkmondzorg.nl vindt u actuele informatie.

Administratieve verwerking

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics. De ontvangen facturen betaald u met vermelding van het factuurnummer aan Infomedics op rekeningnummer NL34ABNA0243240058 zie www.infomedics.nl