Orthodontistenpraktijd Deurne Logo

0493 32 14 44

 

 

Eerste consult

Bij het eerste consult controleert de balieassistente het legitimatiebewijs van de patiënt. Een geldig ID-bewijs is een paspoort, rijbewijs, ID kaart of vluchtelingenpaspoort. Bij het eerste consult verricht de orthodontist een eenvoudig diagnostisch onderzoek. De kosten van een eerste consult bedraagt € 26.75. Het doel van dit onderzoek is om tot een voorlopige diagnose te komen. Bij het eenvoudig diagnostisch onderzoek is het mogelijk dat er röntgenonderzoek noodzakelijk is. 

 

Afspraken

Tijdens de actieve beugel behandeling vindt er gemiddeld iedere 4 tot 7 weken een controle bezoek plaats. Dit geschiedt altijd volgens afspraak. Wij wijzen u erop dat de afspraken ook onder schooltijd gemaakt worden. Hieraan valt niet te ontkomen omdat de meeste patiënten in onze praktijk schoolgaand zijn en de openingstijden van de praktijk vallen onder schooltijd. Wij kunnen hiervoor geen uitzonderingen maken. Afspraken die zonder tijdig bericht van verhindering (minimaal 48 uur van tevoren) niet zijn nagekomen worden in rekening gebracht. Indien de patiënt te laat op zijn/haar afspraak verschijnt kan het zijn dat er een nieuwe afspraak gemaakt moet worden en zal de op die dag gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

Gedrag

We verwachten van onze patiënten dat ze respectvol en beleefd zijn tegenover onze medewerkers en andere patiënten in de praktijk. Intimidatie, geweld of agressief gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze dienstverlening. Ook is het niet toegestaan om foto's en/of filmopnamen te maken waarop onze medewerkers of andere patiënten zichtbaar zijn. We verzoeken u vriendelijk om hun privacy te respecteren en geen foto's of video's te maken zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 

 

Privacy

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen worden alleen die persoonsgegevens verwerkt die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Gegevens die u invult op de website zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Informatie uitwisseling met collega zorgverleners gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij maken u er op attent dat correspondentie en röntgenfoto’s betreffende de behandeling, enkel met toestemming, per mail verstuurd kunnen worden.

 

Betaling

Onze financiële administratie is uitbesteed aan Infomedics (tel nr. 036 – 2031900) Zij dienen de declaraties direct in bij uw zorgverzekeraar. Uitgangspunt bij de verwerking van deze gegevens zijn de eisen die de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming) daaraan stelt. Het is dus belangrijk dat u uw verzekeringsgegevens bij verandering aan onze praktijk verstrekt, zodat we u de best mogelijke zorg kunnen bieden en u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Voor vragen over uw factuur kunt u rechtstreeks contact opnemen met Infomedics. Op de rekeningen zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing. Bij in gebreke blijven van de financiële verplichtingen kan de behandeling voor onbepaalde tijd opgeschort worden. Indien de omstandigheden daartoe leiden, moeten de kosten vooraf afgerekend worden. 

 

Klachten

Als u niet tevreden bent proberen we samen met u een oplossing te vinden. In principe gaan we daar van uit, maar het kan natuurlijk voorkomen dat we er samen niet uit komen. In dat geval kunt u terecht bij de KNMT, de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht, en een uitspraak doen.